سامان راهبرد

شرکت سامان راهبرد برای همکاری و پوشش نیازهای عمرانی شرکت‌های تحت پوشش گروه صنعتی پلیمر بوشهر تاسیس گردید. در کنار احداث سازه‌های بتنی و فلزی، در حال حاضر این شرکت در قراردادهای پیمانکاری و همچنین ارزیابی و توپوگرافی جاده‌ها و فعالیت‌های دیگر ساخت و ساز می‌کند.

© Copyright | Design by BFPIG | All Rights Reserved