تکثیر و پرورش میگو میمامی بوشهر

شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر، به‌ عنوان یک هچری چند منظوره برای تولید بچه میگو و بچه ماهی با استفاده از کارشناسان داخلی مجرب و کارشناسان بین‌المللی در سال ۱۳۷۹ تأسیس شد. این شرکت می‌تواند بچه میگو و بچه ماهی را با روش‌های بهداشتی و عاری از هرگونه بیماری تولید نماید. تمامی محصولات این شرکت به ‌صورت ژنتیکی بهبود یافته‌اند.

© Copyright | Design by BFPIG | All Rights Reserved